Комплекс Меркурий 3 – Секция 3

Име Етаж Спални Изложение Изглед басейн Площ (m2) – общи части: Статус Цена (до тапа) Цена (до ключ)
M1 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
M2 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
M3 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
M4 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
M5 Партер 0 Изток не 53.88 4.80 Свободен € 51,186
M6 Партер 0 Изток не 54.70 4.87 Свободен € 51,965
Ап P1 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Aп P2 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Aп P3 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Aп А1 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Ап B1 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Ап C1 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Ап D1 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Aп E1 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Ап F1 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Ап G1 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Aп H1 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Aп A2 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Ап B2 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Ап C2 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Aп D2 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Aп E2 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Ап F2 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Ап G2 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Ап H2 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Aп A3 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Ап B3 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Ап C3 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Ап D3 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Ап E3 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Ап F3 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Ап G3 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Ап H3 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Ап A4 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Ап B4 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Ап C4 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Ап D4 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Aп E4 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Ап F4 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Ап G4 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Ап H4 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Ап А5 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Ап B5 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Ап C5 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Aп D5 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Ап E5 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Ап F5 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Ап G5 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Ап H5 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден