Защо в България?

ЗАЩО ДА ИНВЕСТИРАМЕ В БЪЛГАРИЯ?

  • Висококвалифицирана работна ръка работеща при едни от най-конкурентните нива на заплащане в Европа;
  • Стабилна и предсказуема бизнес и политическа среда;
  • Членството на България в ЕС от 1 януари 2007 г.;
  • Най-ниските производствени разходи и данъци в Европа;
  • Свободна търговия на индустриални стоки между България и EU, EFTA, CEFTA и Турция;
  • 10 % корпоративен данък;
  • Придобиване на земя чрез фирма регистрирана в България с до 100 % чуждестранно участие;
  • Прекрасен климат с невероятни природни забележителности, храна и гостоприемство.

България със сигурност е все още неоткрит и неразработен пазар за недвижими имоти с цел инвестиции и по този начин предлага големи възможности за голяма печалба и високи годишни ренти, за тези които решат и инвестират в момента.

България притежава някои уникални черти:

– Пълноправен член на Европейският съюз от 2007 г.
– Валута обвързана с Евро
– Пълноправен член на НАТО
– Развита туристическа индустрия
– Голям процент на икономически ръст
– Ръст на цените на недвижимите имоти
– Редовни директни полети от Лондон до София (за по-малко от 2 часа)

ЗА ПОЛИТИЧЕСКАТА СИСТЕМА
България е парламентарна република. Върховното законодателно тяло е Парламентът, със седалище в гр. София. Той издава закони и ратифицира международни договори. Министерският съвет оглавява изпълнителната власт на национално равнище. Областните управители и кметовете представляват изпълнителната власт и провеждат правителствена политика чрез съответното управление на местно равнище. Президентът е държавен глава изпълняващ определени представителни функции и символизиращ единството на народа.

ЗА ПРАВНАТА СИСТЕМА
България е управлявана съгласно правна система установена със законите. Правната система е основана на модели от цяла Европа, специално от гражданско правната система на Франция, Германия, Италия, Белгия. След Втората Световна война и инвазията на Съветските войски в страната, се въвежда право, повлияно от Съветския Съюз. Въпреки това, повечето принципи на гражданско правната система не са премахнати. След 1989 г. и настъпилата демократична промяна в страната, по-голяма част от законодателството базирано на системата на Съветския Съюз е отменено и заменено с норми, повлияни от законодателството на Европейския Съюз.Хармонизирането на българската правна система с тази на Европейския Съюз все още продължава. Българската съдебна система се състои от три инстанции. Районен съд, Окръжен съд, Апелативен съд, Върховен касационен съд и Върховен административен съд действат в тяхната структура.

ОСНОВАВАНЕ НА БИЗНЕС
Всички лица желаещи да упражняват стопанска дейност в България трябва да заявят регистрация в съответния търговски регистър на Окръжния съд по седалището си.

Българското Черноморие може да предложи на всекиго по нещо. Веднъж потопили се в магията на слънцето и златистите плажове, няма да искате да напуснете тази приказка. Едно уникално съчетание от култури и народности, това е Българското черноморско крайбрежие през летните месеци. Тук можете да срещнете гостоприемство, присъщо само на българина, традиция в областта на кулинарните изкушения в съчетание с непрекъснато новаторство и голямо разнообразие. Всичко това, заедно с духа на българина и усмихнатите лица, които ще срещате, културата, до която ще се докоснете, ще направят почивката ви в България едно несравнимо изживяване. Направете своята инвестиция в бъдещето тук. Модерното и ново строителство, ниските цени и високата възвръщаемост на инвестициите в България са достатъчна причина да го направите сега. Изследвайте един нов за вас свят, насладете се до край на удоволствията, които лятото предлага, но и вземете частица със себе си.