Комплекс Меркурий 3 – Секция 2

Име Етаж Спални Изложение Изглед басейн Площ (m2) – общи части: Статус Цена (до тапа) Цена (до ключ)
Магазин Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Бистро Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Aп A1 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Ап B1 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Ап C1 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Ап D1 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Aп А2 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Aп B2 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Ап C2 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Aп D2 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Aп A3 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Ап B3 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Aп C3 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Ап D3 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Aп A4 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Ап B4 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Aп C4 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Aп D4 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Aп А5 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Aп B5 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Ап С5 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Ап D5 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден