Комплекс Меркурий 1 – Сграда В

Име Етаж Спални Изложение Изглед басейн Площ (m2) – общи части: Статус Цена (до тапа) Цена (до ключ)
Ресторант Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Oфис 1 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Офис 2 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Oфис 3 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Aп 1 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Aп 2 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Ап 3 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Ап 4 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Ап 5 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Aп 6 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Ап 7 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Ап 8 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Ап 9 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Ап K 1 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Ап 10 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Ап 11 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Ап 12 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Ап 14 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Ап 15 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Ап 16 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Ап 17 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Aп 18 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Ап 19 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Ап К 2 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Ап 20 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Ап 21 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Ап 22 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Ап 23 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Ап 24 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Ап 25 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Ап 26 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Ап 27 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Aп 28 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Ап К 3 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Ап 29 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Ап 30 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Ап 31 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Ап 32 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Ап 33 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Aп 34 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Aп 35 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Aп 36 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Ап 37 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
K 4 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Ап 38 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Aп 39 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Ап Т 1 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Ап Т 2 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден