Комплекс „Меркурий 1“ – Сграда А

Име Етаж Спални Изложение Изглед басейн Площ (m2) – общи части: Статус Цена (до тапа) Цена (до ключ)
Офис 1 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Офис 2 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Бистро Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Магазин 1 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Магазин 2 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Aп 1 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Aп 2 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Aп 3 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Aп 4 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Aп 5 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Aп 6 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Aп 7 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Aп 8 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Aп 9 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Aп 10 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Aп 11 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Aп 12 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Aп 14 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Aп 15 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Aп 16 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Aп 17 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Aп 18 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Aп 19 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Aп 20 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Aп 21 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Aп 22 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Aп 23 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Aп 24 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
Aп 25 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
М 1 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
M 2 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден
M 3 Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден Продаден